transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extrinsic labeling of zinc and calcium in bread

Författare och institution:
Kerstin Fredlund (-); Lena Rossander-Hulthén (Institutionen för invärtesmedicin); Mats Isaksson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för radiofysik); Annette Almgren (-); Ann-Sofie Sandberg (-)
Publicerad i:
Appl Radiat Isotop, 57 s. 153-157
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
55310
Posten skapad:
2007-10-18 18:41
Posten ändrad:
2014-11-10 13:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007