transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Könsmärkning i SvTs nyheter 1958-2003

Författare och institution:
Monica Löfgren Nilsson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Nordicom Information, ( 4/2004 ) s. 117-127
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
journalistik, Tv-nyheter, genus
Postens nummer:
55295
Posten skapad:
2007-10-18 17:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007