transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Gothian, Sveconorwegian and Caledonian U-Pb ion-probe ages recorded in zircons from a late Sveconorwegian dolerite dyke in southwestern Baltica

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Jimmy Stigh (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Fredrik Hellström (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
GFF, 126 s. 28
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
U-Pb dating, dolerite, zircon
Postens nummer:
55292
Posten skapad:
2007-10-18 17:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007