transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

K-Ras is required for paclitaxel-stimulated activation of Rac1

Författare och institution:
Zhenggang Chen (-); Martin Bergö (Institutionen för invärtesmedicin); S.G. Young (-); P.J. Casey (-)
Publicerad i:
Submitted, Submitted
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Biofarmaci
Postens nummer:
55220
Posten skapad:
2007-10-18 15:36
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007