transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Protein farnesyltransferase inhibitors and progeria

Författare och institution:
M. Meta (-); S. H. Yang (-); Martin Bergö (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin & Wallenberglaboratoriet); L. G. Fong (-); S. G. Young (-)
Publicerad i:
Trends Mol Med, 12 ( 10 ) s. 480-487
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Genetic mutations that lead to an accumulation of farnesyl-prelamin A cause progeroid syndromes, including Hutchinson-Gilford progeria syndrome. It seemed possible that the farnesylated form of prelamin A might be toxic to mammalian cells, accounting for all the disease phenotypes that are characteristic of progeria. This concept led to the hypothesis that protein farnesyltransferase inhibitors (FTIs) might ameliorate the disease phenotypes of progeria in mouse models. Thus far, two different mouse models of progeria have been examined. In both models, FTIs improved progeria-like disease phenotypes. Here, prelamin A post-translational processing is discussed and several mutations underlying human progeroid syndromes are described. In addition, recent data showing that FTIs ameliorate disease phenotypes in a pair of mouse models of progeria are discussed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi ->
Patologi ->
Molekylär medicin
Nyckelord:
Progeria, djurmodeller, behandling, farnesyltransferashämmare, prelamin A
Postens nummer:
55189
Posten skapad:
2007-10-18 15:13
Posten ändrad:
2010-11-24 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007