transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att stödja bearbetning av sexuella övergrepp. Aktuell forskning om socialt stöd till bearbetningen av sexuella övergrepp

Författare och institution:
Ninni Carlsson (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Trygg att möta sexuella övergrepp. Konferens på Internationella Brottsofferdagen i Göteborg, 22 feb 2002,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Sexuella övergrepp, bearbetning, socialt stöd
Ytterligare information:
Konferensarrangör: Kvinnojouren Stödcentrum BEDA i samarbete med Brottsofferfonden
Postens nummer:
55180
Posten skapad:
2007-10-18 15:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007