transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Biology of stress reactions]

Författare och institution:
T. Ljung (-); Peter Friberg (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Lakartidningen, 101 ( 12 ) s. 1089-94
ISSN:
0023-7205 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Adrenal Cortex Hormones/secretion, Autonomic Nervous System/physiology/physiopathology, Cardiovascular Diseases/etiology, Depression/etiology, Humans, Metabolic Syndrome X/etiology, Pituitary Hormones/secretion, Pituitary-Adrenal System/physiology/physiopathology, *Stress/complications/metabolism/physiopathology, *Stress, Psychological/complications/metabolism/physiopathology, Sympathetic Nervous System/physiology/physiopathology
Postens nummer:
55173
Posten skapad:
2007-10-18 14:59
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007