transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plasma concentration of procalcitonin and systemic inflammatory response syndrome after colorectal surgery.

Författare och institution:
Roman Sarbinowski (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Svante Arvidsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Maria Tylman-Mikiewicz (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Tom Öresland (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi); Anders Bengtsson (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Acta anaesthesiologica Scandinavica, 49 ( 2 ) s. 191-6
ISSN:
0001-5172
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
BACKGROUND: To study whether plasma concentrations of procalcitonin (PCT), interleukin-6 (IL-6), complement 3a (C3a), C-reactive protein and white blood cell count (WBC) correlate with the presence of systemic inflammatory response syndrome (SIRS) during the early post-operative period after major colorectal surgery. METHODS: Prospective, observational study during the first 24 h post-operatively. The setting for the study was the operating theatre and the recovery unit at the university hospital. Fifty consecutive patients, operated on electively with major resection of the large bowel or rectum. PCT levels increased significantly to the maximum level 18 h postoperatively. PCT levels were significantly higher in the SIRS group in comparison to the non-SIRS group of patients 6 and 12 h after surgery (P < 0.05). The IL-6 levels were increased directly after the surgery and then decreased gradually in both study groups. Twenty-four hours after the surgery, C3a levels decreased and then returned to normal levels. Twenty-four hours post-operatively, patients with SIRS had a higher plasma concentration of C3a compared with patients without SIRS (P < 0.05). CRP and WBC increased during the study period in both groups (P < 0.05). CONCLUSIONS: During the early post-operative period after uncomplicated major abdominal surgery, SIRS was reflected by the increase in plasma PCT and C3a concentrations. IL-6, CRP and WBC increased to the same extend in both the SIRS and the non-SIRS group of patients.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Aged, Aged, 80 and over, Biological Markers, blood, C-Reactive Protein, metabolism, Calcitonin, blood, Colon, surgery, Complement C3a, metabolism, Female, Humans, Interleukin-6, blood, Leukocyte Count, methods, Male, Middle Aged, Postoperative Complications, blood, Prospective Studies, Protein Precursors, blood, Rectum, surgery, Systemic Inflammatory Response Syndrome, blood, Time Factors
Postens nummer:
55136
Posten skapad:
2007-10-18 14:16
Posten ändrad:
2011-04-15 11:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007