transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Enamel matrix derivative for periodontal tissue regeneration in treatment of intrabony defects: a Cochrane systematic review

Författare och institution:
Marco Esposito (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); P Coulthard (-); Peter Thomsen (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för biomaterialvetenskap); H. V. Worthington (-)
Publicerad i:
J Dent Educ 68, 68 ( 834-844 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
55131
Posten skapad:
2007-10-18 14:13
Posten ändrad:
2014-01-21 15:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007