transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

No enhancing effect of vitamin A on iron absorption in humans

Författare och institution:
Thomas Walczyk (-); Lena Davidsson (-); Lena Rossander-Hulthén (Institutionen för invärtesmedicin); Leif Hallberg (Institutionen för invärtesmedicin); Richard F. Hurrell (-)
Publicerad i:
Am J Clin Nutr, 77 s. 44-49
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
54955
Posten skapad:
2007-10-17 18:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007