transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Improved iron bioavailability in an oat-based beverage: the combined effect of citric acid addition, dephytinization and iron supplementation

Författare och institution:
Huanmei Zhang (-); Gunilla Önning (-); Rickard Öste (-); Elisabeth Gramatkovski (Institutionen för medicin); Lena Hulthén (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Eur J Nutr, 46 s. 95-102
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
54929
Posten skapad:
2007-10-17 16:49
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007