transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Far beyond the frontier. Creolizing the cauldron horizon of Medelpad, North Sweden

Författare och institution:
Tove Hjørungdal (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
On the road : studies in honour of Lars Larsson. Ed. by Birgitta Hårdh, Kristina Jennbert, Deborah Olausson (Acta archaeologica Lundensia. Series in 4o, 26), s. 270-275
ISBN:
9789122021636
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Almqvist & Wiksell
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
54922
Posten skapad:
2007-10-17 16:36
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007