transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fornlämningsplatsens oanade möjligheter - projektet Stora Rös

Författare och institution:
Anita Synnestvedt (Institutionen för arkeologi och antikens kultur)
Publicerad i:
Arkeologins många roller och praktiker: Två sessioner vid VIII Nordic TAG i Lund 2005. Red. Emma Bentz & Elisabeth Rudebeck (Archaeology@Lund, 1), s. 47-57
ISSN:
ISSN: 1654 - 4463
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Arkeologi ->
Arkeologi, nordeuropeisk
Postens nummer:
54853
Posten skapad:
2007-10-17 15:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007