transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

When word order and part-of-speech tags are not enough -- Swedish dependency parsing with rich linguistic features

Författare och institution:
Lilja Øvrelid (Institutionen för svenska språket); Joakim Nivre (-)
Publicerad i:
Proceedings of the International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2007), s. 447-451
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Postens nummer:
54852
Posten skapad:
2007-10-17 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007