transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genetisk epidemiologi

Författare och institution:
Dag Thelle (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU); Thore Egeland (-)
Publicerad i:
Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder, s. 463-498
ISBN:
8205335052
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Medicinsk genetik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
54801
Posten skapad:
2007-10-17 14:02
Posten ändrad:
2015-01-16 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007