transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Surface entropy of rare-gas clusters

Författare och institution:
Sergei Prasalovich (Institutionen för fysik (GU)); Klavs Hansen (Institutionen för fysik (GU)); Mikael Kjellberg (Institutionen för fysik (GU)); Vladimir Popok (Institutionen för fysik (GU)); Eleanor E B Campbell (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
J. Chem. Phys., 123
ISSN:
0021-9606
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Abundances of Ar and Xe clusters produced in a supersonic expansion source are inverted to find relative dissociation energies. The values around the shell and subshell closings at N=55, 71, and 147 differ from theoretical values derived from ground-state energies of Lennard-Jones clusters. A significant part of the difference can be accounted for by the conformational entropies of surface atoms and vacancies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Atom- och molekylfysik och optik
Postens nummer:
54786
Posten skapad:
2007-10-17 13:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007