transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Porosity in crystalline rocks - A matter of scale

Författare och institution:
Eva-Lena Tullborg (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi); Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper & Institutionen för geovetenskaper, geologi)
Publicerad i:
Engineering Geology, 84 s. 75-83
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
porosity, crystalline rock, grain density, bulk density, sample thickness, water saturation
Postens nummer:
54782
Posten skapad:
2007-10-17 13:47
Posten ändrad:
2007-10-18 16:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007