transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sociala och psykologiska aspekter på fetma ur individens och samhällets synvinkel

Författare och institution:
Lauren Lissner (Institutionen för samhällsmedicin)
Publicerad i:
Obesologi, en nordisk lärobok,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
54747
Posten skapad:
2007-10-17 13:02
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007