transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Expert Consensus document on angiotensin converting enzyme inhibitors in cardiovascular disease]

Författare och institution:
J. Lopez-Sendon (-); Karl Swedberg (Hjärt-kärlinstitutionen); J. McMurray (-); J. Tamargo (-); A. P. Maggioni (-); H. Dargie (-); M. Tendera (-); F. Waagstein (-); J. Kjekshus (-); P. Lechat (-); C. Torp-Pedersen (-); S. G. Priori (-); M. A. Alonso Garcia (-); J. J. Blanc (-); A. Budaj (-); M. Cowie (-); V. Dean (-); J. Deckers (-); E. Fernandez Burgos (-); J. Lekakis (-); B. Lindahl (-); G. Mazzotta (-); K. McGregor (-); J. Morais (-); A. Oto (-); O. A. Smiseth (-); D. Ardissino (-); C. Avendano (-); C. Blomstrom-Lundqvist (-); D. Clement (-); H. Drexler (-); R. Ferrari (-); K. A. Fox (-); D. Julian (-); P. Kearney (-); W. Klein (-); L. Kober (-); G. Mancia (-); M. Nieminen (-); W. Ruzillo (-); M. Simoons (-); K. Thygesen (-); G. Tognoni (-); I. Tritto (-); L. Wallentin (-)
Publicerad i:
Revista espanola de cardiologia, 57 ( 12 ) s. 1213-32
ISSN:
0300-8932 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi
Nyckelord:
Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitors/*therapeutic use, Cardiovascular Diseases/*drug therapy/prevention & control, Heart Failure, Congestive/drug therapy, Humans, Hypertension/drug therapy, Myocardial Infarction/drug therapy, Risk Factors
Postens nummer:
54746
Posten skapad:
2007-10-17 13:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007