transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment on "Apatite fission track and (U-Th)/He data from Fennoscandia: An example of underestimation of fission track annealing in apatite" by Hendriks and Redfield (Earth Planet. Sci. Lett. 236 (443-458)).

Författare och institution:
Sven Åke Larson (Institutionen för geovetenskaper, geologi); Charlotte Cederbom (-); Eva-Lena Tullborg (-); Jan-Petter Stiberg (-)
Publicerad i:
Earth and Planetary Science Letters, 248 s. 560-567
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap
Nyckelord:
FT dating, (U-Th)/He dating, thermochronology, Fennoscandia, foreland basin.
Postens nummer:
54728
Posten skapad:
2007-10-17 11:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007