transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Right Ventricular Pacing-Induced Electrophysiological Remodeling in the Human Heart and its relationship to Cardiac Memory

Författare och institution:
Liliane Wecke (-); Aigars Rubulis (-); Gunilla Lundahl (-); Michael R. Rosen (-); Lennart Bergfeldt (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
Heart Rhythm, In Press, Accepted Manuscript
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
54627
Posten skapad:
2007-10-17 10:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007