transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hormones, body composition, and cardiovascular risk

Författare och institution:
Lars Sjöström (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Magne Alpsten (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för medicinsk fysik); B. Andersson (-); Bengt-Åke Bengtsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för internmedicin); Calle Bengtsson (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Per Björntorp (Hjärt-kärlinstitutionen & Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för lungmedicin och allergologi); Ingvar Bosaeus (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära); R J Brummer (-); B Chowdhury (-); Staffan Edén (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för fysiologi); I Ernest (-); Sten Holmäng (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); Olle Isacsson (Institutionen för fysiologi och farmakologi, Avdelningen för farmakologi); H. Kvist (-); Leif Lapidus (Institutionen för invärtesmedicin); B. Larsson (-); Göran Lindstedt (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Sven Lindstedt (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Lauren Lissner (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Lars Lönn (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); P Mårin (-); Kaj Stenlöf (Institutionen för invärtesmedicin); J Toll (-)
Publicerad i:
Human Body Composition Studies, s. 233-243
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
54625
Posten skapad:
2007-10-17 09:59
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007