transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exercise in fibromyalgia

Författare och institution:
Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Curr Opin Rheumatol, ( 17 ) s. 190-194.
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
physical therapy, fibromyalgia, exercise
Postens nummer:
54563
Posten skapad:
2007-10-16 18:12
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007