transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

How patients with fibromyalgia experience their symptoms in everyday life.

Författare och institution:
Kaisa Mannerkorpi (Institutionen för invärtesmedicin); T Kroksmark (Institutionen för pedagogik och didaktik); C Ekdahl (-)
Publicerad i:
Physiother Res Int, 4 s. 110-122
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
physical therapy, fibromyalgia, qualitative research
Postens nummer:
54560
Posten skapad:
2007-10-16 18:08
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007