transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Quantum size effects of CO reactivity on metallic quantum dots

Författare och institution:
Vanja Lindberg (-); Thomas Petersson (-); Bo Hellsing (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Surface Science , 600 s. 6
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
54505
Posten skapad:
2007-10-16 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007