transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metallic quantum dots

Författare och institution:
Vanja Lindberg (-); Bo Hellsing (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
J. Phys: Condens. Matter, 17 s. S1075
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
54496
Posten skapad:
2007-10-16 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007