transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Surface relaxation influenced by surface states

Författare och institution:
Vasile Chis (Institutionen för fysik (GU)); Bo Hellsing (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Phys. Rewv. Lett, 93 s. 226103-226106
ISSN:
0031-9007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik
Postens nummer:
54473
Posten skapad:
2007-10-16 15:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007