transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Alternative EBNA1 expression in organ transplant patients.

Författare och institution:
Malin Berggren (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Åsa Isaksson (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk kemi/transfusionsmedicin); Ulrica Larsson (-); Folke Nilsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Ulla Nyström (-); Tor Ekman (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för onkologi); Jane Löfvenmark (-); Anne Ricksten (-)
Publicerad i:
Journal of medical virology, 76 ( 3 ) s. 378-85
ISSN:
0146-6615
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
In order to identify patients at risk for developing post-transplant lymphoproliferative disease (PTLD), a sensitive nested RT-PCR method for detection of EBNA1 gene expression in peripheral blood cells was used. EBNA1 expression in peripheral blood samples from 60 organ recipients was analyzed and compared with 24 healthy controls in a retrospective study. Overall, EBNA1-positive samples were detected at least once in 43% of the transplant patients with post-transplant lymphoproliferative disease, in 18% of the other transplant patients and in none of the healthy controls. The odds ratio for EBNA1 expression in patients with post-transplant lymphoproliferative disease was 3.42 (95% CI=1.02-11.54) compared to other transplant recipients. Together with normal EBV Q promoter initiated EBNA1 transcripts, an alternatively spliced form was expressed in peripheral blood cells in the above-mentioned transplant patients. This transcript lacks the U leader exon in the 5'-untranslated region (UTR). We have previously identified and characterized a functional internal ribosome entry site, the EBNA IRES, in the untranslated U leader exon of EBNA1. Transfection experiments with EBNA1 coding plasmids followed by Western blot showed that the EBNA IRES promotes cap-independent translation and increases the EBNA1 protein level. The alternative EBNA1 transcript lacking this function is expressed in the majority of the investigated EBNA1-positive patient samples as well as in some EBV-positive B-cell lines. Alternative splicing in this form gives EBV potential to regulate the translation of EBNA1 by modifying the 5' UTR. These findings indicate a new mechanism for EBNA1 expression in vivo.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi ->
Transplantationskirurgi
Nyckelord:
5' Untranslated Regions, Adolescent, Adult, Alternative Splicing, Blotting, Western, Cell Line, Child, Child, Preschool, Epstein-Barr Virus Nuclear Antigens, biosynthesis, genetics, Exons, Female, Herpesvirus 4, Human, genetics, Humans, Infant, Leukocytes, virology, Male, Middle Aged, Organ Transplantation, RNA, Messenger, analysis, genetics, RNA, Viral, analysis, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, Sweden, Transfection
Postens nummer:
54392
Posten skapad:
2007-10-16 14:51
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007