transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[General practice research is growing--quickly enough?]

Allmänmedicinsk forskning växer - men tillräckligt snabbt?

Författare och institution:
Anders Håkansson (-); Malin André (-); Cecilia Björkelund (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Lars Borgquist (-); Sara Holmberg (-); Robert Kristiansson (-)
Publicerad i:
Läkartidningen, 103 ( 24-25 ) s. 1968-71
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
54381
Posten skapad:
2007-10-16 14:29
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007