transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sjundedagsadventisternas friskola i Ekebyholm

The independent school of the Seventh-Day Adventists in Ekebyholm, Sweden

Författare och institution:
Viktor Aldrin (Institutionen för religionsvetenskap, teologi och klassiska språk, religionsvetenskap och teologi)
Publicerad i:
Jenny Berglund & Göran Larsson (red.), Religiösa friskolor i Sverige: Historiska och nutida perspektiv, s. 157–169
ISBN:
9789144003580
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Kyrkovetenskap
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap ->
Missionsvetenskap
Postens nummer:
54373
Posten skapad:
2007-10-16 14:17
Posten ändrad:
2011-06-20 11:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007