transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Glomerular filtration rate as measured by serum cystatin C is an important determinant of plasma homocysteine and serum methylmalonic acid in the elderly

Författare och institution:
Catharina Lewerin (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); Susanne Ljungman (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Herman Nilsson-Ehle (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin)
Publicerad i:
J Intern Med, 261 ( 1 ) s. 65-73
ISSN:
0954-6820 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
OBJECTIVES: To explore the dependence of glomerular filtration rate (GFR) on plasma total homocysteine (tHcy) and serum methylmalonic acid (MMA), as well as the consequences for the diagnosis of cobalamin and/or folic acid deficiency in an elderly community-dwelling population. DESIGN AND SETTING: Population-based study of 209 community-dwelling subjects, mean age 76 years. INTERVENTIONS: Four months' treatment study with oral vitamin B(12), folic acid and B(6) or placebo. MAIN OUTCOME MEASURES: Determinants of tHcy and MMA: cystatin C as a marker of GFR and serum/plasma concentrations of vitamin B(12) and folate, age and sex. RESULTS: Elevated cystatin C (>1.55 mg L(-1)) was found in 31.3% (men) and 13.0% (women). Elevated tHcy (> or = 16 micromol L(-1)) occurred in 53% and elevated MMA (> or = 0.34 micromol L(-1)) in 11% of all subjects. When GFR was taken into consideration, the proportion of elevated tHcy was reduced to 10% (20/209), whilst the proportion of elevated MMA was unchanged. Cystatin C was correlated with tHcy (r = 0.45, P < 0.001) and with MMA (r =0.28, P < 0.001), independently of vitamin B(12)- and folate status. According to multiple regression, independent predictors for tHcy were plasma folate (15%), cystatin C (11%) and vitamin B(12) (4%), and for MMA, cystatin C (8%) and vitamin B(12) (2%). CONCLUSIONS: The prevalence of elevated tHcy may be overestimated in elderly populations unless GFR is taken into account. Nomograms for evaluation of tHcy and MMA in relation to both cystatin C and serum creatinine are presented.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Aged, Avitaminosis/blood/*diagnosis, Biological Markers/blood, Creatinine/blood, Cystatins/*blood, Female, Folic Acid/administration & dosage, Folic Acid Deficiency/diagnosis, Glomerular Filtration Rate, Homocysteine/*blood, Humans, Kidney/*metabolism, Male, Methylmalonic Acid/*blood, Nutritional Status, Regression Analysis, Vitamin B 12/administration & dosage, Vitamin B 12 Deficiency/diagnosis, Vitamin B 6/administration & dosage
Postens nummer:
54357
Posten skapad:
2007-10-16 13:45
Posten ändrad:
2010-01-26 11:04

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007