transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Nutritional care in hospitals. Swedish hospitals do not manage to follow the European committee's guidelines]

Nutritionsbehandling inom slutenvården. Svenska sjukhus klarar inte Europarådets riktlinjer.

Författare och institution:
Ulla Johansson (-); Jörgen Larsson (-); Elisabeth Rothenberg (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Christina Stene (-); Mitra Unosson (-); Ingvar Bosaeus (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Läkartidningen, 103 ( 21-22 ) s. 1718-20, 1723-4
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Adult, Attitude of Health Personnel, Clinical Competence, Female, Food Service, Hospital, manpower, Health Knowledge, Attitudes, Practice, Humans, Interviews, Length of Stay, Male, Malnutrition, complications, diagnosis, therapy, Middle Aged, Nurses, psychology, Nutrition Assessment, Nutritional Support, methods, psychology, standards, Patient Care Planning, standards, Physicians, psychology, Questionnaires, Risk Factors, Sweden
Postens nummer:
54282
Posten skapad:
2007-10-16 12:05
Posten ändrad:
2010-11-19 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007