transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anthropometry and body composition

Författare och institution:
Bertil Steen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Ingvar Bosaeus (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära); Debashish Kumar Dey (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Ingrid Gause-Nilsson (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Elisabeth Rothenberg (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik)
Publicerad i:
To become old: The Gerontological and Geriatric Population Studies in Göteborg, Sweden 1971-2002 Editor: Bertil Steen, s. 33-40
ISBN:
91-631-7182-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Geriatrik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Anthropometry, body composition, elderly
Postens nummer:
54248
Posten skapad:
2007-10-16 11:21
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007