transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Supporting workplace learning for police officers ? Looking for design implications in mobile situations

Författare och institution:
Johan Lundin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU)); Urban Nuldén (-)
Publicerad i:
IRIS 27,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
54174
Posten skapad:
2007-10-16 09:47
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007