transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Putting the Dog Back in the Park: Animal and Human Mind-in-Action

Författare och institution:
E. Laurier (-); R. Maze (-); Johan Lundin (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Mind, Culture, and Activity, 13 ( 1 ) s. 2-24
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Medieteknik
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
54156
Posten skapad:
2007-10-16 09:19
Posten ändrad:
2010-04-01 17:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007