transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Damage to Tooth-Supporting Tissues in Orthodontics

Författare och institution:
Birgit Thilander (Odontologiska institutionen, Avdelningen för ortodonti)
Publicerad i:
Graber, T., Eliades, T. & Athanasiou, A. (eds). Risk management in orthodontics: experts guide to malpractice ,
ISBN:
0-86715-431-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Quintessence
Förlagsort:
Chicago
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi
Postens nummer:
54148
Posten skapad:
2007-10-16 09:12
Posten ändrad:
2010-01-26 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007