transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ethical problems connected to long-term sick leave with compensation: the Swedish case

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
7th World Congress of Bioethics, Sydney, nov 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
54072
Posten skapad:
2007-10-15 17:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007