transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Professions: Continental European and Anglo-American Approaches

Redaktör(er):
Lennart G. Svensson (Sociologiska institutionen)
ISBN:
2-7475-6533-5
Antal sidor:
150
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
L'Harmattan
Förlagsort:
Paris
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Postens nummer:
54013
Posten skapad:
2007-10-15 16:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007