transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dietary intake in Swedish medical students

Författare och institution:
Marja Tengvall (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Lars Ellegård (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Scand J Food Nutrition, 51 s. 79-84
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
54007
Posten skapad:
2007-10-15 16:07
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007