transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dietary plant sterols and cholesterol metabolism

Författare och institution:
Lars Ellegård (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); Susan W Andersson (-); L Normen (-); Henrik A. Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Nutrition Reviews, 65 ( 1 ) s. 39-45
ISSN:
0029-6643
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Plant sterols, naturally occurring in foods of plant origin, reduce cholesterol absorption. Experimental studies show plant sterols to be an important part of the serum-cholesterol lowering effect of certain diets and dietary components. Epidemiological data show that individuals with higher intakes of plant sterols from their habitual diets have lower serum-cholesterol levels. To date, the role of naturally occurring plant sterols for lowering serum cholesterol has probably been underestimated. The consumption of dietary plant sterols should be a part of dietary advice to patients with hypercholesterolemia and the general public for the prevention and management of coronary heart disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
54005
Posten skapad:
2007-10-15 16:03
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007