transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A phytosterol database: Fatty foods consumed in Sweden and the Netherlands

Författare och institution:
L Normen (-); Lars Ellegård (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära); H Brants (-); P Dutta (-); Henrik A. Andersson (Institutionen för medicin, avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Journal of Food Composition and Analysis, 20 ( 3-4 ) s. 193-201
ISSN:
0889-1575
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study was to quantify seven specific dietary phytosterols (PS) (campesterol, β-sitosterol, stigmasterol, brassicasterol, 5-avenasterol, β-sitostanol and campestanol) in fatty foods. Gas–liquid chromatography procedure was applied to 87 items of Swedish and Dutch origin. In general, β-sitosterol was the dominating phytosterol (60% represented the median total concentration), followed by campesterol (24%), stigmasterol (7%) and 5-avenasterol (5%), brassicasterol (3%), β-sitostanol (1%) and campestanol (<0.1%). The median total content of PS for the 42 fat spreads and margarines was 204 mg/100 g with minimum 73 mg/100 g in a low-fat margarine and maximum 775 mg/100 g in a polyunsaturated fat spread. Among 19 plant oils, median total PS content was 348 mg/100 g, with minimum 39 mg/100 g in palm oil and maximum 978/100 g in corn oil. Median value for 12 nuts and seeds was 144 mg/100 g, with minimum 68 mg/100 g in coconut rasps and maximum 404 mg/100 g in sesame seeds. Median value for total PS was 100 mg/100 g among 14 miscellaneous fatty foods with minimum 11 mg/100 g in Dutch non-dairy ice cream and maximum 484 mg/100 g in mayonnaise. The results are discussed against a background of methodological aspects with the chosen analytical procedure and the importance of setting up valid PS databases for epidemiological studies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Nyckelord:
Database; Phytosterols; Phytostanols; Plant sterols; Plant stanols; Gas liquid chromatography; GLC
Postens nummer:
54003
Posten skapad:
2007-10-15 15:58
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007