transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Relative biological effectiveness of the alpha-particle emitter (211)At for double-strand break induction in human fibroblasts.

Författare och institution:
Kristina Claesson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Bo Stenerlöw (-); Lars Jacobsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi); Kerstin Elmroth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi)
Publicerad i:
Radiation research, 167 ( 3 ) s. 312-8
ISSN:
0033-7587
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The purpose of this study was to quantify and to determine the distribution of DNA double-strand breaks (DSBs) in human cells irradiated in vitro and to evaluate the relative biological effectiveness (RBE) of the alpha-particle emitter (211)At for DSB induction. The influence of the irradiation temperature on the induction of DSBs was also investigated. Human fibroblasts were irradiated as intact cells with alpha particles from (211)At, (60)Co gamma rays and X rays. The numbers and distributions of DSBs were determined by pulsed-field gel electrophoresis with fragment analysis for separation of DNA fragments in sizes 10 kbp-5.7 Mbp. A non-random distribution was found for DSB induction after irradiation with alpha particles from (211)At, while irradiation with low-LET radiation led to more random distributions. The RBEs for DSB induction were 2.1 and 3.1 for (60)Co gamma rays and X rays as the reference radiation, respectively. In the experiments studying temperature effects, nuclear monolayers were irradiated with (211)At alpha particles or (60)Co gamma rays at 2 degrees C or 37 degrees C and intact cells were irradiated with (211)At alpha particles at the same temperatures. The dose-modifying factor (DMF(temp)) for irradiation of nuclear monolayers at 37 degrees C compared with 2 degrees C was 1.7 for (211)At alpha particles and 1.6 for (60)Co gamma rays. No temperature effect was observed for intact cells irradiated with (211)At. In conclusion, irradiation with alpha particles from (211)At induced two to three times more DSB than gamma rays and X rays.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Nyckelord:
Alpha Particles, Astatine, toxicity, DNA Breaks, Double-Stranded, radiation effects, DNA Damage, genetics, radiation effects, Fibroblasts, metabolism, radiation effects, Humans, Temperature
Postens nummer:
53971
Posten skapad:
2007-10-15 15:31
Posten ändrad:
2010-11-24 17:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007