transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Report from a Centers for Disease Control and Prevention Workshop on use of adult anthropometry for public health and primary health care

Författare och institution:
Jaap C Seidell (-); Henry S Kahn (-); David F Williamson (-); Lauren Lissner (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Rodolfo Valdez (-)
Publicerad i:
American Journal of Clinical Nutrition, 73 s. 123-126
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
53955
Posten skapad:
2007-10-15 15:22
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007