transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Larger hip circumference independently predicts health and longevity in a Swedish Female Cohort

Författare och institution:
Lauren Lissner (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Cecilia Björkelund (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Berit L Heitmann (-); JC Seidell (-); Calle Bengtsson (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin)
Publicerad i:
Obesity Research, 10 s. 644-646
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
53940
Posten skapad:
2007-10-15 15:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007