transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Using the MACS to facilitate comunication about manual abilities of children with cerebral palsy

Författare och institution:
A. C. Eliasson (-); Lena Krumlinde–Sundholm (-); B. Rosblad (-); Eva Beckung (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa); M. Arner (-); A. M. Ohrvall (-); P. Rosenbaum (-)
Publicerad i:
Dev Med Child Neurol, 49 ( 2 ) s. 156-7
ISSN:
0012-1622 (Print)
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Cerebral Palsy/*physiopathology/*psychology, Humans, Motor Activity/*physiology, Psychomotor Performance/*physiology, Task Performance and Analysis
Postens nummer:
53939
Posten skapad:
2007-10-15 15:01
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007