transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rapeseed oil, olive oil, plants sterols and cholesterol metabolism: an ileostomy study.

Författare och institution:
Lars Ellegård (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära); Henrik A. Andersson (Institutionen för invärtesmedicin & Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära); Ingvar Bosaeus (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för klinisk näringslära)
Publicerad i:
Eur J Clin Nutr, 59 s. 1374-1378
ISSN:
0954-3007
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Näringslära
Postens nummer:
53919
Posten skapad:
2007-10-15 14:48
Posten ändrad:
2010-01-26 12:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007