transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Decreased leptin production in mice after onset of ulcerative colitis-like disease.

Författare och institution:
Olof H. Hultgren (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Lena Öhman (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi); Elisabeth Hultgren-Hörnquist (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk immunologi)
Publicerad i:
Scandinavian journal of gastroenterology, 39 ( 11 ) s. 1166-7
ISSN:
0036-5521
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Animals, Colitis, Ulcerative, blood, GTP-Binding Protein alpha Subunits, genetics, Leptin, blood, Mice, Mice, Knockout
Postens nummer:
53905
Posten skapad:
2007-10-15 14:42
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007