transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidence for gender-specific associations between leptin and olfaction

Författare och institution:
C Karlsson (-); Anna-Karin Lindroos (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Lauren Lissner (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); Jarl S Torgerson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Björn Carlsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Lena M S Carlsson (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism); Lars Sjöström (Institutionen för invärtesmedicin, Avdelningen för kroppssammansättning och metabolism)
Publicerad i:
Journal of Gender Specific Medicine, 5 s. 25-32
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
53864
Posten skapad:
2007-10-15 14:13
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007