transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

"'Min älskade vän!' Sophie Adlersparres och Rosalie Olivecronas brevväxling"

Författare och institution:
Anna Nordenstam (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Brevkonst, red. Paulina Helgeson och Anna Nordenstam, s. s. 75–90
ISBN:
91-7139-658-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Brutus Östlings bokförlag Symposion
Förlagsort:
Stockholm/Stehag
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Litteraturvetenskap
Nyckelord:
Sophie Adlersparre, Rosalie Olivecrona, brevskrivning, genus, 1800-tal, Tidskrift för hemmet
Postens nummer:
53810
Posten skapad:
2007-10-15 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007