transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cohort differences in obesity related health indicators among 70-year olds, with special reference to gender and education

Författare och institution:
Claudia Cabrera-Moksnes (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin); K Wilhelmsson (-); Peter Allebeck (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för socialmedicin); Hans Wedel (-); Bertil Steen (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för geriatrik); Lauren Lissner (Institutionen för samhällsmedicin, Avdelningen för allmänmedicin)
Publicerad i:
European Journal of Epidemiology, 18 ( 9 ) s. 883-890
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
Postens nummer:
53789
Posten skapad:
2007-10-15 13:38
Posten ändrad:
2012-08-30 15:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007